HANDELSBETINGELSER

Version 1.2 - 15.02.2019

BEMÆRK - ØNSKER DU AT VÆRE SPONSOR?
Så skal du blot oprette en ansøgning ved at trykke på "Opret Bruger" og vælge "Jeg ønsker at være sponsor" og udfylde formularen. Ansøgningen er ikke bindende og der vil blive rettet henvendelse fra klubben efterfølgende. Du vil i den forbindelse modtage alt relevant information.

Disse vilkår er kun relevant for medlemmer (Fans).

1. Generelt

1.1
Disse betingelser gælder for enhver tegning af mål- og pointaktier hos Målaktier.dk ApS, CVR-nr.: 37 91 92 41 (”Målaktier.dk”).

1.2
Målaktietegning tegnes med et fast beløb pr. scoret mål, som den Sportsklub, som medlemmet har valgt, scorer pr. kamp, ligesom pointaktietegning tegnes med et fast beløb pr. point, som Sportsklubben opnår pr. kamp. Mål scoret i den daglige hjemlige turnering, pokalturneringen og europæiske kampe medregnes. Points medregnes kun i den hjemlige turnering.
Mål scoret i forlænget spilletid medregnes. Mål scoret i straffesparks/kast/slag -konkurrencer medregnes. Showkampe og træningskampe medregnes ikke.
Kun point optjent i den hjemlige turnering medregnes. Ved slutspilskampe i hjemlig turnering regnes sejr for 3 point (Fodbold & Ishockey) og 2 point (Håndbold), uafgjort for 1 point (Ishockey: sejr efter forlænget el. straffe = 1+1), og tabt kamp for 0 point (Ishockey: tabt efter forlænget el. straffe = 1+0)  .

1.3
Det er en betingelse for at tegne mål- og pointaktier, at der samtidig tegnes et medlemskab, jf. punkt 2, som tegnes på abonnementsvilkår.

2. Medlemskab

2.1
For at tegne mål- og/eller pointaktier, er det en betingelse, at der tegnes et medlemskab på abonnementsvilkår, jf. forbrugeraftalelovens § 12, stk. 1.

2.2
Medlemmet skal være fyldt 18 år og må ikke være under værgemål.

2.3
Medlemmet har ansvaret for, at dennes kontooplysninger og kreditkortsoplysninger til enhver tid er ajourført og korrekte. Hvis disse oplysninger – eller dine kontaktoplysninger - ændrer sig, bedes du derfor ajourføre din brugerkonto.

2.4
Medlemsprisen opgøres på baggrund af det af medlemmet valgte beløb pr. mål eller pr. point som Sportsklubben scorer og opnår pr. afviklet kamp.
Medlemsprisen (donationsbeløbet) hæves på medlemmets kreditkort typisk en gang ugentligt for målaktier og en gang månedligt for pointaktier.
De samlede udgifter pr. afregningsperiode afhænger således af, hvor mange mål Sportsklubben scorer og/eller hvor mange point, som Sportsklubben opnår i gældende kampe siden sidste afregning.

2.5
Som medlem har man - udover betalingen til Sportsklubben - også muligheden for at benytte unikke tilbud fra sponsorer, samt muligheden for gratis at tilvælge deltagelse i lodtrækninger om unikke præmier.

3. Opsigelse, ændringer og fortrydelsesret

3.1
Et medlem kan opsige sit medlemskab med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Svarende til løbende måned + 30 dage. Opsigelse foretages ved at medlemmet under sin profil trykker på støttebeløbs-knappen således denne ikke længere er grøn (aktiv). Husk at framelde både mål og point.

3.2
Ifølge forbrugeraftaleloven har medlemmet ret til at fortryde sit medlemskab senest 14 dage efter, at denne har registreret sig, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 1.

3.3
Fortryder medlemmet medlemskabet inden for ovennævnte periode, og er der i fortrydelsesperioden allerede afviklet kampe, som er afregnet over for medlemmet, er tjenesteydelsen fuldt ud udført, og medlemmet er ikke berettiget til at kræve det afregnede beløb tilbage, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 2. Fortrydelsesretten vil således ikke være gældende for kampe, som på tidspunktet for modtagelsen af meddelelsen om fortrydelse, allerede er afviklet, mens fortrydelsen vil være gældende for endnu ikke afviklede kampe.

3.4
Såfremt medlemmet ønsker at udøve sin fortrydelsesret, skal medlemmet inden udløbet af fortrydelsesfristen gøre Målaktier.dk udtrykkeligt opmærksom på, at medlemmet ønsker at fortryde medlemskabet. Fortrydelsesformularen tilsendes på mail, hvis du kontakter supporten. Formularen skal udfyldes og sendes til:
Målaktier.dk ApS
H.C. Ørsteds Vej 17A
9900 Frederikshavn.

3.5
Medlemmet kan til enhver tid hæve eller sænke beløbet pr. mål og/eller pr. point med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, hvilket kan ske på https://maalaktier.dk/ under Sportsklubbens side. Svarende til løbende måned + 30 dage. Et medlem kan dog ikke sænke beløbet til mindre end det af klubben valgte minimums støttebeløb på https://maalaktier.dk/ under Sportsklubbens side. Minimumsbeløbet kan variere fra klub til klub.

3.6
Medlemmet har pligt til at ændre sine kortoplysninger på sine personlige profil på websitet i tilfælde af kreditkort udskiftes. Ændrer medlemmet ikke sine kortoplysninger, vil medlemmet blive kontaktet herom på mail, og vil efter gentagne mislykkede betalinger blive registreret som inaktivt medlem, uden yderligere varsel.

4. Priser og betaling

4.1
Beløbet pr. mål- og pointaktie er dette, som medlemmet på dagen for registreringen har valgt. Hver gang der trækkes betaling for scorede mål og/eller opnåede point, vil der blive tillagt transaktionsomkostninger svarende til den eksakte transaktionsomkostning hos de anvendte gateways. Hverken Sportsklubben eller Målaktier.dk tjener penge på transaktionsomkostningerne.

4.2
Medlemmet kan betale med Dankort, VISA eller MasterCard.

4.3
Medlemmet modtager umiddelbart efter hver donationskørsel en opgørelse over afregningsbeløbet, jf. punkt 2.4, som løbende ajourføres på medlemmets konto på https://maalaktier.dk.

5. Tilbud fra sponsorer

5.1
Ethvert køb, som medlemmet foretager sig via de tilbud, som findes på https://maalaktier.dk/, sker uden ansvar for Målaktier.dk. Målaktier.dk er således ikke ansvarlig for fejl, mangler, forsinkelse eller lignende, og enhver eventuel henvendelse herom skal ske direkte til den sponsor, som har udbudt det købte. Den enkelte sponsors kontaktinformationer vil fremgå af hjemmesiden https://maalaktier.dk.
Målaktier.dk er alene formidler af tilbud fra sponsorerne til medlemmet.

6. Konkurrencer og lodtrækninger

6.1
Hvis et medlem ønsker at deltage i konkurrencer og lodtrækninger skal dette tilvælges under registrering eller på https://maalaktier.dk.

6.2
Lodtrækning om præmier på målaktier sker som udgangspunkt ugentligt i perioder med kampe. Lodtrækning på pointaktier sker som udgangspunkt månedligt. Vindere og information om præmier samt dato for næste trækninger kan ses på https://maalaktier.dk.

6.3
Hvis et medlem ikke har angivet sin adresse korrekt på Målaktier.dk, kan retten til præmier bortfalde efter 14 dage.

7. Administrationsomkostninger

7.1
Målaktier.dk opkræver en royalty på mellem 10-20 % af det donerede beløb, som dækker omkostninger til at drive og udvikle IT-platformen, markedsføre hjemmesiden og udføre kundeservice.
Royalty tillægges ikke det opkrævede beløb, men fragår det donerede beløb. Det resterende beløb tilgår Sportsklubben. Royaltybeløbet størrelse afhænger de aftalemæssige forhold mellem Sportsklubben og Målaktier.dk.

8. Misligholdelse

8.1
Såfremt et medlem misligholder sin aftale over for Målaktier.dk, er Målaktier.dk berettiget til at ekskludere medlemmet. Medlemmets konto vil øjeblikket blive deaktiveret. Som misligholdelse anses, men ikke udtømmende, manglende betaling og misbrug af sin konto.

8.2
Medlemmet er i tilfælde af misligholdelse ikke berettiget til hel eller delvis tilbagebetaling, og vil ikke kunne deltage i konkurrencer og lodtrækninger.

9. Sikkerhed og behandling af personoplysninger

9.1
Målaktier.dk betragtes som dataansvarlig for de personoplysninger, du afgiver til os i forbindelse med, at du opretter en brugerkonto på siden. Du finder alle relevante kontaktoplysninger herunder:
Målaktier.dk
H.C. Ørsteds Vej 17A
9900 Frederikshavn
CVR nr. 37919241
E-mail: [email protected]

9.2
Medlemmets privatliv er vigtigt for Målaktier.dk. Derfor er vores betalingsløsning baseret på SSL-standarden, hvilket betyder, at de oplysninger, medlemmet afgiver i forbindelse med dennes betaling, er beskyttet ved kryptering. Som krypteringsform ved elektronisk handel er SSL-standarden almindeligt udbredt og betragtes som en meget sikker løsning.

9.3
Når medlemmet opretter en bruger på Målaktier.dk, indhenter vi en række personoplysninger om medlemmet i form af navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Dette gør vi, fordi vi har behov for at kunne identificere medlemmet, når vedkommende benytter sig af de muligheder, Målaktier.dk giver, Vi har også særligt brug for at identificere medlemmet, når medlemmet gennemfører betalinger hos Målaktier.dk. I betalingssituationer behandler vi endvidere også medlemmets betalingsoplysninger. Målaktier.dk indhenter ligeledes persondataoplysningerne med henblik på at kunne identificere vindere af konkurrencer, samt at kunne kontakte vinderne. Grundlaget for at behandle medlemmets personoplysninger er således persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b kombineret med det samtykke, medlemmet afgiver, når vedkommende accepterer disse betingelser.
Målaktier.dk indhenter og registrerer ingen følsomme personoplysninger om medlemmer.

9.4
Personoplysningerne registreres hos Målaktier.dk, og opbevares så længe medlemskabet består. Hvis medlemmet melder sig ud, sletter vi medlemmets personoplysninger 6 måneder efter ophør af medlemsforholdet. Når du accepterer disse betingelser, giver du således samtykke til, at Målaktier.dk må opbevare dine personoplysninger i 6 måneder efter, at dit medlemskab er ophørt. Personoplysninger, som indgår i bogføringsmateriale, opbevares dog altid i 5 år i henhold til bogføringsloven.

9.5
Den til enhver tid værende direktør i Målaktier.dk og de teknisk ansvarlige ved Målaktier.dk har adgang til de oplysninger, der er registreret om medlemmet.

9.6
Målaktier.dk samarbejder med den Sportsklub, du er tilknyttet. Du kan altid finde Sportsklubbens kontaktoplysninger på klubbens målaktieside.
Dette betyder, at vi deler en række af oplysninger med Sportsklubben, og Målaktier.dk og Sportsklubben deler derfor også ansvaret for at passe på medlemmets personoplysninger. Delingen af oplysningerne sker ved, at Sportsklubben tildeles adgang til den database, hvor medlemmernes kontaktoplysninger er registreret. Det er naturligvis kun den Sportsklub, du er fan af, der har
adgang til at se dine kontaktoplysninger.
Sportsklubben anvender dog alene medlemmets personoplysninger i følgende tilfælde:
- Hvis medlemmet har tilmeldt sig en konkurrence, vil oplysningerne om vindernes navn, adresse, mail og telefonnummer blive anvendt af Sportsklubben til at kontakte det vindende medlem for udlevering af præmien.
- Hvis medlemmet har givet samtykke til, at Sportsklubben må sende medlemmet nyhedsbreve, vil Sportsklubben anvende medlemmets navn og e-mailadresse til at sende nyhedsbreve til
medlemmet.
Ud over ovenstående samt den videregivelse, der er beskrevet under punkt 9.6, deler vi ikke dine personoplysninger med andre, medmindre vi har en retlig forpligtelse hertil, eller fordi det er nødvendigt for at fastslå eller forsvare et retskrav.
Der er indgået en aftale om fordelingen af dataansvaret mellem Målaktier.dk og Sportsklubben, som ligeledes fastlægger rammer for Sportsklubbens anvendelse af dine personoplysninger. Aftalen fastlægger desuden, at Målaktier.dk er ansvarlig for sikkerheden bag siden samt håndteringen af de personoplysninger, du indtaster på siden. Ovenfor er det endvidere beskrevet, i hvilke tilfælde Sportsklubben selv er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Uanset dette samarbejde mellem Målaktier.dk og Sportsklubben kan du dog udøve dine rettigheder i medfør af databeskyttelsesforordningen over for både os og Sportsklubben. Såfremt din henvendelse vedrører behandlingen af dine personoplysninger på Målaktier.dk, vil det dog være Målaktier.dk, der besvarer din henvendelse.

9.7
Medlemmet giver samtykke til, at Målaktier.dk kan overdrage medlemmets personoplysninger i form af navn, adresse, telefonnummer og e-mail til Sportsklubben ved endt samarbejde mellem Målaktier.dk og Sportsklubben. Når denne overdragelse er sket, og medlemmets personoplysninger er slettet hos Målaktier.dk, er Målaktier.dk ikke længere dataansvarlig for personoplysningerne. Derimod vil Sportsklubben fortsat være dataansvarlig herfor. Der henvises til Sportsklubben for nærmere oplysninger om deres behandling af personoplysninger.

9.8
Medlemmet har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til såvel Målaktier.dks som Sportsklubbens behandling af personoplysninger om medlemmet. Medlemmet har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om vedkommende, samt en række yderligere oplysninger. Medlemmet har desuden ret til at få rettet urigtige oplysninger om sig selv, og i særlige tilfælde har medlemmet ret til at få slettet oplysninger om vedkommende, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
Medlemmet har i visse tilfælde også ret til at få behandlingen af sine personoplysninger begrænset. Hvis medlemmet har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med medlemmets samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Derudover har medlemmet i særlige tilfælde ret til at få udleveret sine personoplysninger i et maskinlæsbart format.
Hvis medlemmet ønsker at udnytte sine rettigheder, eller medlemmet har spørgsmål hertil, kan medlemmet altid kontakte os. Medlemmet skal også være opmærksom på, at vedkommende har mulighed for at klage til Datatilsynet over behandlingen af sine personoplysninger. Medlemmet kan læse mere om klageadgang og vedkommendes rettigheder på www.datatilsynet.dk.

9.9
Målaktieindehaveren giver med sin accept af handelsbetingelser retten til og forståelsen af, at NAVN og BY offentliggøres ved annoncering af vindere på KLUBBENS målaktieside og sociale medier ifm. præmietrækning.

10. Cookies

10.1
Målaktier.dk anvender cookies, henholdsvis tredjepartscookies.

10.2
Cookie er en tekstfil, der giver mulighed for at lagre oplysninger, eller tilgå allerede lagrede data på medlemmets computer, tablet, smartphone, terminaludstyr, og lignende med henblik på at indhente data om medlemmet. Den opsamlede data fra cookies anvendes til at analysere medlemmets adfærd på hjemmesiden, og for at give medlemmet den optimale oplevelse. Cookies anvendes desuden i markedsføringsmæssig regi.

10.3 Målaktier.dk indsamler nødvendige cookies, præferencecookies, drifts- og optimeringscookies samt cookies om målrettet annoncering.

10.3.1
Nødvendige cookies er påkrævet for at visse funktioner på hjemmesiden fungerer.

10.3.2
Præferencecookies indsamles til at understøtte indstillinger, som medlemmet har foretaget, såsom indstillinger for log-in.

10.3.3
Drifts- og optimeringscookies indsamles med formålet at tilføje kundefeedback og til brug for webanalyse, hvilken analyse omfatter medlemmets adfærd, søgninger på hjemmesiden og lignende. Dette har til formål at optimere hjemmesiden.

10.3.4
Cookies om målrettet annoncering anvendes til at følge medlemmets browsingvaner og online aktiviteter. Informationen anvendes til at vise tilpasset indhold til den individuelle Kunde.

10.4
Såfremt der linkes videre fra Sportsklubbens hjemmeside eller https://maalaktier.dk/ til en tredjeparts hjemmeside, kan tredjepartens hjemmeside tillige indsamle cookies. Målaktier.dk opfordrer medlemmet til at orientere sig om tredjepartens cookiepolitik.

11. Teknisk support og kontaktinformationer

11.1
Teknik og medlemssupport: [email protected]
Præmier, konkurrencer og lodtrækninger: - Se kontaktinfo på hjemmesiden under den valgte klub
Sponsortilbud: (spørgsmål, reklamationer og lignende) - Se kontaktinfo til den enkelte sponsor på hjemmesiden under den valgte klub og sponsor.

11.2
Kontaktinformationer:
Målaktier.dk ApS
H.C. Ørsteds Vej 17A
9900 Frederikshavn

12. Klager

12.1
Klager vedrørende mål- eller pointaktier kan fremsendes til:
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

13. Lovvalg og værneting

13.1
Enhver tvist i henhold til nærværende betingelser skal afgøres efter dansk ret ved retten i Aalborg.